Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

20 augusti 2006

Efter månader av vånda och beklämning är jag nu redo att återuppta skrivandet av denna nätjournal. Det är faktiskt en specifik händelse som kan beskyllas för detta, nämligen den litteraturkanon som diskuteras i media. Dagens Berglin i SvD fick mig att skrocka högljutt och ogenerat, vilket inte skett på många år. Jag ämnar nedan författa en svensk litteraturkanon för den vetgiriga nätresenären, och som kan ses som mina minimikrav på ett allmänbildat medelmåttigt kreti. För en västerländsk duglig kanon hänvisas till Harold Blooms kanon.

Följande verk måste finnas med i en svensk litterär kanon:

1. Rökstenen
2. Sparlösastenen
3. Codex runicus
4. Edda Sæmundar
5. Heliga Birgittas uppenbarelser
6. Johannes Magnus - Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus (Alla göta- och sveakonungars historia)
7. Olaus Magnus - Historia de gentibus septentrionalibus (Historien om de nordiska folken)
8. Johannes Bureus - Nymäre Wijsor
9. Lars Wivallius - Klage-Wijsa Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr
10. Skogekär Bergbo - Venerid
11. Georg Stiernhielm - Musæ suethizantes, bl.a. Hercules
12. Lars "Lasse Lucidor" Johanson - Helicons blomster
13. Olof Rudbeck - Atland eller Manheim
14. Haquin Spegel - Guds Werk och Hwila
15. Johan Runius
16. Jacob Frese - Passionstankar
17. Olof von Dalin - Sagan om hästen
18. Eric Julius Biörner - Inledning till de yfverborne göters gamla häfder
19. Hedvig Charlotta Nordenflycht - Den Sörgande Turtur-Dufwan
20. Gustaf Fredrik Gyllenborg - satirer i Våra försök och Witterhetsarbeten
21. Emanuel Swedenborg - Om himlen och dess märkvärdighter, samt om helvetet och De cultu et amore Dei (Om Guds dyrkan och kärleken till Gud).
22. Carl von Linné - landskapsresorna
23. Thomas Thorild
24. Carl Michael Bellman - Fredmans epistlar, Fredmans sånger
25. Johan Henric Kellgren
26. Anna Maria Lenngren - Skaldeförsök

När vi nu närmar oss 1800-talet tar jag glatt chansen att skänka lungan luft och skall därtill spela säckpipa på balkongen. Jag återkommer med en fortsättning så fort jag lockat regnet i kvav. Hufvudstaden har nämligen drabbats av oväder i bibliska proportioner och jag inspekterade tidigare idag ett intressant hålrum på Odengatan. Jag skall så fort vädret tillåter, och mörkret fallit, bygga en mäktig fälla för Virtanen. Efter infångendet skall jag ställa ut honom i montern på Odenplans tunnelbaneperrong, iförd endast lök.

Jag har för övrigt placerat min nätjournal i Vasastan.

1 Comments:

Anonymous En anonym läsare said...

Trevligt att återse er här på Internätet. Det är alltid angenämt att se nätjournaler som inte är fyllda av idiotiska inlägg skrivna av idioter för idioter.

torsdag, november 02, 2006 2:16:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home