Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

01 januari 2006

I nådens år 2006

Efter en rysligt glad och uppsluppen tillställning i orientalisk tappning med inslag av kubanska cigarrer, Pol Roger och magdans mår jag idag som jag förtjänar. Gud allsmäktig ger och Gud allsmäktig tar.

I mitt nuvarande tillstånd vågar jag mig inte ut på stadens gator då jag är orolig att Aftonskökan eller Excessen publicerat tremeters Virtanenkloner över hela vår vackra hufvudstad. Jag står inte ut med tanken. Kvällsvard måste tyvärr inmundigas, men jag inväntar gladeligen skymningen för att slippa överraskningsmoment av ovan nämnda typ.

Ljuspunkter finns. I gårdagens DN lyser Knut Ahnlund åter. Hans fantastiska sågning i SvD av den fruktansvärda "författarinnan" och nobelpristagaren Elfriede Jelinek var underbar, och Ahnlund skriver nu i DN om Svenska akademiens urvattning och kulturpolitiska val av pristagare. Heja Knut!

För övrigt förbannar jag innerligt blötsnö och önskar Virtanen, min ärkefiende, pöbeldomptör tillika flatlustämjare en höftfraktur i slasket.

Jag hoppas att Sigfrid Siwertz kan trösta och rädda mig undan det värsta bakruset:

I denna tystnad ingen smärta ömmar,
och ingen längtan stinges i sin häl.
Som spindelnätens andelätta sömmar
min tanke rörs i sommarvindens spel.

De hvita molnen äro vakna drömmar
i himlens stora, blåa etersjäl,
som rikt i stilla timmar öfverströmmar
af ljusets lycka, strålande och hel.

Med slutna fönsterluckor husen blunda...
En anings tysta vingslag långt mig bär...
Jag glömmer ting, som voro förr och stunda,

och sväfvar bländad genom allt som är.
Kan väl fördunklas och bli annorlunda,
hvad likt en sanning solhvitt strålar här?

2 Comments:

Blogger PoMoQueer said...

På vilket sätt är Virtanen en ärkefiende? Känner ni varann eller är det hans stil du retar dig på? Har han varit din elev?

tisdag, januari 10, 2006 3:06:00 em  
Blogger eddtheo06881231 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

torsdag, maj 04, 2006 4:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home