Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

14 augusti 2005

Litteraturtips!

Jag läste precis på Wikipedia att Sigfrid Siewertz Jonas och draken från 1928 återutgavs av Timbro under PJ Anders Linders ledning 1998. Linder menar i förordet att "Jonas och draken är idéförfattaren Siwertz centrala verk" och att bokens skildring av mediesamhället har stor aktualitet även idag: "utbrändheten, ekorrhjulet, kravet att leva i flödet, att hålla sig à jour med tusen och en sak och att ständigt prestera".

Ytterst intressant. Jag har roat mig med att undersöka modernitetsbegreppet, och det måste sägas att vi lever i en spännande tid just nu. En djupare analys av vad jag menar kommer senare.