Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

18 augusti 2005

Jag har idag planerat att avsluta mina övningar i samurajernas ädla stridskonst för att istället övergå till att lära mig kalligrafi. Dessa båda konster har mer gemensamt än gemene man kanske anar. Nog om det. Jag låter er fantasi frestas av ämnenas inbördes salsa.

Idag var jag på väg upp för en reklampelare för att applicera en hitlermustasch på Virtanen när jag insåg hur pubertalt det var. Jag försökte därför tvinga en skolungdom att utföra gärningen, vilket misslyckades. Vad är det för fel på folk nu för tiden? De skriver s.k. "bloggar" (jag ryser vid blotta åsynen av ordvalet), läser Da Vinci-koden (det mest skrämmande är att det i princip enbart är det klientel som aldrig vanligtvis läser böcker som översköljer mig med tips om att läsa denna halvtaskigt ihoprafsade kioskdeckare) och skriver djuplodande sofistikerade filmanalyser av typen:

"Asså Viggo Mårtensen(Aragorn) är SÅÅÅ JÄÄÄÄÄÄÄVLA SNYGG =*!!! De går int å förklara hur snygg han e......Ede nån som håller me!?!?!?!?!?"
(klippt från bio.nu).

För att avsluta dagen på ett lämpligt sätt tänker jag citera Arthur Schopenhauer:

"All tillfredsställelse eller vad man gemenligen kallar för lycka är egentligen och väsetligen alltid endast n e g a t i v t och ingalunda positivt. Det är ej en ursprunglig av sig själv till oss kommande lyckliggörelse, utan måste alltid vara tillfredsställelsen av en önskan. Ty önskan, d.v.s. brist är den föregående betingelsen till varje njutning. Med tillfredsställelsen upphör emellertid önskan och följaktligen njutningen. För den skull är tillfredsställelsen eller lyckliggörandet aldrig något annat än befriandet från en smärta, från ett behov: ty dit hör ej bara allt verkligt, uppenbart lidande, utan också alla önskningar, vilkas importunitet stör vår ro, ja till och med den dödande ledan som gör tillvaron till en börda för oss. - Nu är det emellertid svårt att uppnå och genomföra någonting: för alla förehavanden står det svårigheter och besvär utan ände i vägen, och hindren hopa sig för varje steg som tas. Och när allttill slut övervunnits och uppnåtts, så är det dock aldrig något annat vunnet än att man befriats från något lidande eller någon önskan, att man följaktligen endast befinner sig som före dess början."

Så kjamiz på er alla.