Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

16 augusti 2005

Framtiden har mörknat avsevärt den senaste tiden, och jag kan faktiskt medge att det inte bara har med den ondskefulla Virtanen att göra. Han är oskyldig och helt utanför min jakt efter lycka och välmående. Mitt humör har med en sprödrostad macka att göra. Dessa diaboliska påfund har en tendens att alltid landa med smöret nedåt, och det gör mig vansinnig och fullkomligt okontrollerbar. Jag har precis ägnat en halvtimme åt att förbanna och med kraftfulla ord besvärja dessa illvilliga påfund. Mina kunskaper inom schamanism kommer väl till pass.

För att informera alla förväntansfullt nyfikna så fick jag beställa Bertel Gripenbergs diktsamling Rosenstaden (1907), Sigurd Agrells diktsamling Valda dikter 1901 - 1930 (1931) samt hans Hundra och en sonett (1907) för att lugna ner mig.

Igår tog jag för övrigt mig via lokaltrafikens underjordiska tåg till Södermalm för att frisera mig. En nära släkting äger nämligen både sax, utomordentligt feg katt och formgivarsinne, till det så sparar jag pengar som jag nu istället kan lägga på någon trevlig lektyr. Homeros' Iliaden och Odyséen, som jag haft som lektyr vid mina avträdesbesök, är slutläst. Jag tror att jag ska ge mig på James Joyce Odysseus. Blooms frikostiga toalettbesök i början av boken är god inspiration om man ska sitta och meditera på ringen ett tag.

I övrigt kan jag meddela att jag ICKE lugnat mig på punkten gällande vandaliseringen av stadsbibliotekets böcker. Denna motbjudande manhaftiga emanciperade blåstrumpa skall brinna i helvetet. Nu får jag användning av mina djupa kunskaper i exorcism.

Jag utdriver dig, ytterst onda ande, alla fientliga infall, alla våldnader, alla legioner, i Vår Herre Jesu Kristi namn; bli utrotad och fly från denna Guds skapelse. Du befalls av Honom, som har bjudit dig att kastas ned från den högsta himlen till jordens djup. Du befalls av Honom, som råder över haven, vindarna och stormarna. Lyssna därför och frukta, Schyman, trons härskare, människosläktets fiende, dödens upphovsman, livets tillintetgörare, rättfärdighetens förgörare, det ondas rot, uselhetens anstiftare, människans förförare, nationers förrädare, avundens grundare, begärets stiftare, striders orsak, sorgers vållande. Jag besvär dig, du gamla orm, vid de levande och de dödas domare, vid din skapare, vid världens skapare, vid Honom som har makt att kasta dig i helvetet, att du från denne Guds tjänare, som återvänder till kyrkans famn, med din fruktan och din fasas plågor snabbt försvinner.

1 Comments:

Anonymous Tienn said...

Smörproblemet är endast praktisk vetenskap och logik, broder. När en brödskiva skjuts över bordet skapas en rotation vid fallet som beror på faktrorer som bordets friktion och brödskivans storlek. Var föremålet befinner sig i sin rotation vid nedslag beror natruligtvis på bordets höjs. Alla dessa faktorer är någorlunda standardiserade, och följdaktligen får vi ett liknande beteende varje gång.

Mitt förslag: Inhandla ett högre eller lägre matbord.

tisdag, augusti 16, 2005 11:25:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home