Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

14 augusti 2005

Böcker

Jag har förfärdigat en lista över de böcker jag planerar att inhandla den närmsta tiden. Detta efter att jag uppmärksammat att andra s.k. "bloggare" gärna blottar sina önskelistor över DVD-skivor och annat populärkulturellt underhållningskrafs. Jag publicerar listan nedan så att fler bibliofiler kan tipsa mig om de skulle stöta på dem under sina antikvariatvandringar.

Agrell, Sigurd, Hundra och en sonett (1906)
Agrell, Sigurd, Lapptrummor och runmagi: tvenne kapitel ur trolldomsväsendets historia (1905)
Agrell, Sigurd, Runornas talmystik och dess antika förebild (1927)
Agrell, Sigurd, Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi: en inledning i den nutida runologiens grundproblem (1931)
Beckman, Natanael, Den svenska versläran (1946)
Edfeld, Johannes, Profiler och episoder (1973)
Ekelund, Vilhelm, Essayer och meditationer (1978)
Lundkvist, Artur, Glöd (1928)

Det hade varit fantastiskt om jag skulle kunna hitta Eric Hermelins översättning av Djalalu'd-Din Rumis texter... Antikvariaten tar hutlösa priser, men jag skall lyckas! Mina lyckosamma skattjakter på Myrornas och andra loppisar har bl.a. resulterat i Ola Hanssons Efterlämnade skrifter i fem veckra skinnband för bara någon hundralapp. Uggleupplagan av Nordisk familjebok (38 band), ett måste i varje åtminstone halvbildat hem, införskaffade jag för 50 riksdaler.