Philobiblon sive de Amore Librorum

Detta är ingen "blogg". "Blogg" är ett monstruöst ord. Detta är en nätjournal. Denna nätjournal kommer från och med nu och framöver att medelst himmelskt klara och övertygande argument att kämpa för livets absoluta mening: bibliofili, litteraturhistoria och bildning. I dagens Sverige har ärkefienden brett ut sig i form av bildningsförakt, bibliofobi, pöbelvälde och kvällspress. Jag, Antonius Magliabechius II, vitterhetens riddare, välkomnar din omvändelse, nätresenär!

Min bilder
Namn:
Plats: Stockholm, Hufvudstaden, Sweden

Jag är en hårt arbetande renässansmänniska tillika litteratör.

Mina huvudsakliga intressen är dekadent och symbolistisk lyrik, sekelskifteslitteratur, schamanism och runologi. Jag också en hejare på korybantisk dans och rasbiologins historia.

"Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra." - Platon (427-347 f.Kr.)

28 augusti 2005

Böcker, Blekinge och blaj

Jag har äntligen fått min beställning: två böcker av Sigurd Agrell (1881-1937) (Hundra och en sonett (1906), Valda dikter (1931)) och Bertel Gripenbergs Rosenstaden (1907). Fasligt spännande. Sigurd Agrell är för övrigt en stor förebild för mig. Med sina runteorier, sin lyrik och excenticitet svingade han sig skickligt genom symbolismens djungel, upptäckte nya samband och besvärjade språket. En annan stor idol är Johannes Bureus (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus) (1568-1652), Sveriges förste riksantikvarie, tillika fascinerande galenpanna. En mix mellan Itzhak Skenström (ur det populära och vulgära televisionsprogrammet Hipp Hipp!), Horace Engdahl och Emanuel Swedenborg.

I helgen har jag förresten besökt mina skaldebrödrar och systrar i Blekinge. Genom seanser och backantiska orgier nådde vi Trixland.

Köszönöm.

4 Comments:

Anonymous Maximilian said...

Örökbefogadas!

måndag, augusti 29, 2005 8:28:00 em  
Blogger eddbrinick75975806 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

onsdag, september 14, 2005 11:03:00 em  
Blogger mattammons7183 said...

I really enjoyed your blog. This is a cool Website Check it out now by Clicking Here . I know that you will find this WebSite Very Interesting Every one wants a Free LapTop Computer!

torsdag, oktober 13, 2005 5:17:00 em  
Anonymous Erik said...

En trevlig ansats till publikt journalskrivande, med ett till synes lika fint kulturuellt kapital som fundament. Jag kommer att följa den här journalen med spänning och återkomma när jag har någon mer angelägen kommentar på lager!

söndag, oktober 16, 2005 9:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home